Referensprojekt

 • VUAB, Höglekardalen (2000-2001)

 • Södra Länken, Stockholm (2001-2002)

 • Lantmäteriet, Malung (2002-2003)

 • Vasabron, Stockholm (2003)

 • Ostkustbanan Älvkarleö-Bomansberget, Skutskär (2003-2005)

 • Ådalsbanan, Härnösand (2005-2006)

 • E18 Västjädra-Västerås, Västerås (2006-2008)

 • Väg 68 Stigningsfält, Riddarhyttan (2008-2009)

 • E18 Skälbymotet, Västerås (2009-2010)

 

 • Exploateringsområde Långängarna, Västerås (2010-2011)

 • Väg 55 Yxtatorpet-Malmköping, Flen (2012

Länkar