OSAM – Ett enkelt vägval för dig som
vill hamna rätt!

 

Vi är din samarbetspartner vid projektering, planering och utförande av kommunala, statliga och privata infrastrukturprojekt.

 

Vi arbetar med inmätning av befintliga objekt för projektering och planering, utsättning av hus, gator, vägar, vatten- och avlopp, broar samt järnvägar.

 

För att kunna utföra dessa tjänster använder vi moderna instrument från de ledande tillverkarna i branschen. Maskinstyrning används med fördel för att få rätt masshantering och gladare maskinförare...