OSAM bildades i april 2012 av mig, Olle Samuelsson, som även är ägare och ende verksamme i företaget.
OSAM är verksam inom bygg- och anläggning och inriktar sig på mätningsteknik. OSAM är etablerat i Dala-Järna och är verksamt i främst mellansverige.

Jag inledde min karriär inom teknikområdet genom att 1997 börja på Lantmäteriingenjörsutbildningen i Härnösand. Efter examen 2000 och ett par somrars praktik på Härnösands kommun fick jag anställning på Sundsvalls Mätcenter AB. Efter några mindre projekt hamnade jag 2001 på Södra Länken i Stockholm. Där var jag till 2002 då jag provade på att "jobba hemma" vid Lantmäteriet i Malung fram tills 2003. Då hade jag bestämt mig att det var inom bygg- och anläggning som jag ville vara.

Jag fick åter anställning hos Sundsvalls Mätcenter och efter projekt som Vasabron, Ostkustbanan och Ådalsbanan hamnade jag 2006 hos Vägverket Produktion på projekt E18 Västjädra - Västerås. Jag följde med denna platschefsgrupp till Riddarhyttan och väg 68 där jag 2009 blev anställd av Vägverket Produktion. Under detta projekt blev vi Svevia AB. Jag återvände till Västerås där Svevia fick projekten E18 Skälbymotet, Kv Kartbladet och exploateringsområde Långängarna. Jag var hos Svevia fram till hösten 2011 då jag tog anställning hos Scanlaser AB. Där var jag till och med februari 2012 innan OSAM bildades.

.